Jenny Lundgren

Jenny Lundgrens installation Signs and shelter innehåller en serie verk som refererar till vandringsledens stigmarkeringar och vindskydd.

Signs and shelter, 2023

Små emaljskyltar har fästs på träd vid sidan av stigen, likt ledmarkörer som visar vägen. Titlarna på de enskilda verken som Avståndets blå och Mont Blanc för tankarna till förflyttning och fjärran platser. Mellan träden sitter presenningar i olika färger uppspända i formationer som kan ses som ett slags vindskydd med tak och väggar.

”En vandring kan planeras helt i förväg; hur lång den ska vara, vilken rutt det ska bli, vilket mål som ska nås. Det kan kännas tryggt och bra att veta, att inte riskera att gå vilse, att ha en känsla av kontroll och av att inget oförutsett kommer att hända. Det kan bli en underbar vandring.

En vandring kan också vara att bara välja i vilken riktning en startar och sedan sätta den ena foten framför den andra och gå. Att vika av på nya vägar, nya stigar, kanske lämna det upptrampade, att gå rakt ut i terrängen. Det kan kännas osäkert och jobbigt att inte veta och det är lätt att gå vilse. Men, det kan bli en helt underbar vandring.

När jag arbetar önskar jag det förra, jag vill lägga upp en plan, hålla mig till den och veta hur det ska bli. Sällan är det så. Idén är bara början, det är utgångspunkten från vilken jag startar arbetsprocessen. I görandet sker sedan något som gör arbetet intressant och levande, händerna tänker och intuitionen får ta plats, i görandet uppstår något som inte gick att tänka ut i förväg”, berättar Lundgren.

Signs and shelter handlar om att lämna och att hitta spår, avtryck, rester och minnen. I olika material söker sig konstnären fram till abstraherade former i skogen som talar om att andra trampat samma stig, undrat över den rätta vägen och sökt skydd på samma plats.


Om konstnären
Jenny Lundgren (f. 1975) har en masterexamen i fri konst från Universität fuer angewandte Kunst i Wien. Hon bor och arbetar i Örnsköldsvik och Wien. Jenny har deltagit i separat- och grupputställningar ibland annat Sverige, Danmark och Österrike. Hon har arbetat med offentlig konst och finns representerad i ett flertal regioner och kommuner i Sverige såväl som i Österrike.

Jenny Lundgren, Signs and shelter, del ur installation 2023. Foto: Maria Mäki

Jenny Lundgren

Visa alla