Om oss

Konstfrämjandet Västernorrland är en ideell förening som arbetar för att tillgängliggöra samtidskonsten och stärka konsten och konstnärens roll i samhället.

Med samarbetet som utgångspunkt vill Konstfrämjandet Västernorrland belysa små och stora kulturaktörer, organisationer och initiativ som redan verkar i området och på så viss teckna en karta över ett mångsidigt konst- och kulturlandskap. Genom att verka uppsökande kan konsten bidra till att vidareutveckla förmågan att reflektera och tänka om samhället, var och en och tillsammans.

Konstfrämjandet Västernorrland har i dagsläget inget fast kontor utan arbetar mobilt i hela regionen.
Se mer från Konstfrämjandet Västernorrland.

E-post: vasternorrland@konstframjandet.se