Ylva Westerlund

Ylva Westerlunds A dream like mine på Varvsbergets topp tar avstamp i hembygden som plats, historia och framtid.

Adream like mine, 2023

Installationen innehåller flera separata verk – Hide station, Collected steam from the forest floor och You can breathe me like a dream. Titeln refererar till den kanadensiska författaren M.T. Kellys bok A dream like mine (1987) som kan beskrivas som en kaotisk uppgörelse mellan en urfolksstam och företrädare för pappersmassaindustrin med magiska övertoner. Trots att berättelsen är påhittad, kopplar den an till konstnärens egna tankar om miljöförstöring och brukssamhällen.

Verket Hide station är ett textverk i trä placerad på en gammal, övergiven byggnad på berget. Titeln kan betyda både gömsle och gömd på engelska eller så kan man välja att läsa det som ett påhittat ortsnamn på svenska.

”När man tittar på lokala ortsnamn runt ikring har de ofta olika betydelse – Gideå till exempel kan härledas till ordet gide eller giga som syftar på att gapa eller ligga öppen. Domsjö har sitt ursprung i ordet dumber i betydelsen dovt, stilla vatten eller möjligen disig eller dimmig. Ett ord som ligger nära verkets Hide är higa/hige som dialekt för häftig åtrå eller vilsenhet. Jag tycker också att titeln låter som en uppmaning”, säger konstnären.

Skulpturen Collected steam from the forest floor består av en glasmonter placerad på ett befintligt betongfundament i terrängen. Verket utgår från upplevelsen när man går genom en tät granskog en tidig morgon och dimman lättar – ett försök att skapa ett litet vädersystem med ånga, imma, kondens och droppar som faller ned. I montern finns en upphittad bit rostande metallskrot från ett militärt fordon som genom det fuktiga klimatet kommer att vittra sönder och bli en del av jorden. Här ser vi en referens till den export av militära fordon som utgår från Örnsköldsvik och genom det här verket tar konstnären tillbaka en del till bygden igen.

You can breathe me like a dream är en halvgenomskinlig print på plexiglas av en akvarell. Verket visar ett landskap på väg att lösas upp, som vore det insvept i en tjock rök, eller befinner sig betraktaren i gränslandet mellan dröm och vakenhet? Akvarellen är placerad i vegetationen uppe på berget i ett perspektiv så att man kan koppla i hop den med den närliggande fabrikens rök.

”Som uppväxt i Husum är en van vid att se röken och dimman från fabriken som en naturlig del av landskapet. Känslan av att det alltid finns partiklar och stoff i form av dis och lukt i luften lägger ett raster på tillvaron i dessa zoner. Ofta är det vi kallar natur bara den del av omgivningen vi upplever som vacker och ”orörd”, men den uppdelningen är fiktiv. Egentligen är allt omkring oss – fabriker, golfbanor, vägar och granskogen – del av landskapet. Vår oförmåga att se hur allt är sammankopplat är grunden till många av våra miljöproblem i dag”, menar Westerlund.


Om konstnären
Ylva Westerlund (f. 1975, Husum) är baserad och verksam i Stockholm. I hennes praktik finns ofta ett lokalt perspektiv: studier av natur runt hennes ateljé, vägbyggen i anslutning till bostadsområden men även landskapsförändringar kring hennes hembygd i Husum. Westerlund är utbildad vid Malmö konsthögskola. Hon har deltagit i utställningar bland annat på Triennalen Västernorrland, Blånagla Artfest Orrviken, The Living Art museum i Reykjavik, Moscow Modern Museum of Art, Bonniers Konsthall, Göteborgs Konsthall, Malmö Konstmuseum och Tensta Konsthall.

Ylva Westerlund, You can breathe me like a dream, 2023. Foto: Maria Mäki

Ylva Westerlund

Visa alla