Wander Wonder

Ett konstprojekt på vandringsleder och i omkringliggande landskap där sju konstnärer med lokal och nationell förankring har skapat verk specifikt för en ny vandringsled. Utställningen invigs den 3 juni 2023.

Wander Wonder är en konstutställning längs en vandringsled i Örnsköldsvik. Projektet samlar verk av sju konstnärer som undersöker förhållandet mellan platsbundenhet och förflyttning.

Människan har alltid tagit sig fram genom att sätta ena foten framför den andra. Den till synes anspråkslösa aktiviteten kan vara av fysisk såväl som mental karaktär och målet andra platser eller andliga dimensioner.

Wander/Wonder bjuder in publiken att ta del av performance, ljudverk och installationer som samspelar med Varvsbergets historiska, sociala och geografiska kontext. Vandringen knyter oss till marken vi går på och i det omkringliggande landskapet syns spår som sträcker sig både bakåt och framåt – mellan generationer och arter.


Medverkande konstnärer: Mattias Andersson, Dimen Hama Abdulla, Oscar Kaleva Karlsson, Jenny Lundgren, Malin Lin Nordström, Lena Stenberg och Ylva Westerlund.

Wander Wonder initierades av Helena Byström/Konstfrämjandet Västernorrland och genomförs i samarbete med Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands museum och Region Västernorrland.

Curatorer: Helena Byström och Karolina Aastrup.

Utställningen produceras med stöd av Kulturrådet.

Hitta rätt med Google Maps

Visa alla