Open Call — Triennalen

Triennalen i Västernorrland startade 2022 som en utveckling av den tidigare Y-salongen. Under juni till augusti 2025 återkommer konstfestivalen med utställningar och aktiviteter i hela länet. Varje triennal har en tematisk inriktning och den nya upplagan utgår från 1675 års häxprocesser i Ångermanland som var de värsta i Sveriges historia.

Konstfestivalen genomförs som ett samarbete mellan Konstfrämjandet, Västernorrlands museum och Region Västernorrland. Det konstnärliga ledarskapet delas mellan Karolina Aastrup, projektledare och curator på Västernorrlands museum och Helena Byström, verksamhetsledare för Konstfrämjandet Västernorrland, som tillsammans ansvarar för innehåll och urval.

Genom konsten behandlar vi frågor om förföljelser och utanförskap historiskt och i dag. Konstfestivalen genomförs i huvudsak på befintliga institutioner i regionen där inbjudna konstnärer visar verk som relaterar till temat på olika sätt. Hur kan den lilla människan göra motstånd mot ett dominerande system? Hur konstrueras bilden av Den Andre i vår samtid?

Vi vill utforska positiva erfarenheter och lärdomar från den ockulta världen, moderna häxkonster och shamanism i vår strävan efter ett mer demokratiskt, hållbart och jämlikt samhälle. I Triennalen möter betraktaren konstverk som motsätter sig uppfattningen att världen är en rationell plats för att istället omfamna det gränsöverskridande och det magiska.

Triennalen består av två Open Calls, läs mer om dessa här:

Visa alla