Triennalen 2025 — Återkommer 2025!

Triennalen är en återkommande konsthändelse i Västernorrland. Nu är det klart att under juni till augusti 2025 genomförs konstfestivalen med utställningar och aktiviteter i hela länet.

Pressmeddelande – Triennalen 2025

Triennalen i Västernorrland startade 2022 som en utveckling av den tidigare Y-salongen. Under juni till augusti 2025 återkommer konstfestivalen med utställningar och aktiviteter i hela länet. Varje triennal har en tematisk inriktning och den nya upplagan utgår från 1675 års häxprocesser i Ångermanland som var de värsta i Sveriges historia.

Samverkan
”Vi är stolta och glada över att fortsatt kunna verka tillsammans för Triennalens genomförande. Triennalen är en energiinjektion för konstlivet i hela Västernorrland. Att regionens bild och form-verksamhet i samverkan med de kommunala konsthallarna, museerna och aktörer inom civilsamhället tar ett gemensamt grepp i denna konstsatsning hoppas vi kunna leda till ett ännu starkare konstfält i dag och i framtiden”, menar Maria Oldenmark, kulturchef på Region Västernorrland.
Konstfestivalen genomförs som ett samarbete mellan Konstfrämjandet, Västernorrlands museum och Region Västernorrland. Det konstnärliga ledarskapet delas mellan Karolina Aastrup, projektledare och curator på Västernorrlands museum och Helena Byström, verksamhetsledare för Konstfrämjandet Västernorrland.
”På länsmuseet arbetar vi dagligen med att bevara och tillgängliggöra kulturarvet. En triennal som använder samtidskonst för att undersöka allas vår gemensamma historia är ett fantastiskt sätt att sammanföra olika grupper och belysa de viktiga berättelser som utgör grunden för livet i Västernorrland i dag”, enligt Jenny Samuelsson, länsmuseichef i Västernorrland.

Tematik
”Även om temat utgår från händelser som ligger 350 år bakåt i tiden, ser vi att förföljelser och misogyni är något som fortfarande existerar i våra samhällen i dag. Genom att sätta historiska skeenden i kontakt med samtiden kan vi lättare förstå hur anti-demokratiska rörelser som underminerar mänskliga rättigheter om allas lika värde fungerar”, säger Karolina Aastrup.

”Genom en blandning av inbjudna lokala, nationella och internationella konstnärer som arbetar initierat med Triennalens tema hoppas vi kunna engagera såväl den breda allmänheten som de med stort konstintresse. Konstnärer med lokal anknytning kommer bjudas in genom ett open call med fokus på den egna platsen, utlysning sker i maj", berättar Helena Byström.

Kontakt
För mer information, kontakta Konstfrämjandet helena.bystrom@konstframjandet.se

Triennalen genomförs i nära samarbete med Örnsköldsviks museum och konsthall, Kramfors konsthall, Apotekshuset Konst och Kultur i Sollefteå, Härnösands konsthall, Västernorrlands museum, Sundsvalls museum samt Timrå och Ånge bibliotek, där utställningarna kommer ta plats.

Just nu pågår ett arbete med flytt av hemsidan vilket gör att alla funktioner ännu inte fungerar optimalt: Se Triennalen 2022 här

Visa alla