Reading Music — Ullén, Arrias, Olsson

— en gestaltning i ljudvågor av Reading Music

Lisa Ullén - piano, orgel
Johan Arrias - klarinett, saxofon
Henrik Olsson - slagverk, elektronik

Konsert: FLYKTIGHETENS PSYKOLOGI, del 1-4 (2020) av Henrik Olsson
Med ett osentimentalt men respektfullt förhållningssätt till den sakrala förlagan har Henrik Olsson utvecklat fyra metodbaserade kompositioner genom återbruk av traditionella psalmer.

Musikaliska strategier som komposterar snarare än komponerar, som suddar ut snarare än lägger till. Med utgångspunkt från erinring, minne, förträngning och glömska belyser projektet hur all kulturtradition av nödvändighet samtidigt befinner sig i ständig förvandling. Arbetet är också en reflektion över polaritetsbegrepp såsom andlighet/sekularitet, tradition/modernitet och beständighet/flyktighet.

”Att improvisera är för mig att minnas och att glömma bort på samma gång. Dessa klingande reminiscenser på temat flyktighetens psykologi vill ringa in improvisationens inneboende paradox; endast det föränderliga skall bestå.”
-Henrik Olsson

Reading Music med Henrik Olsson, Johan Arrias ochLisa Ullén . Foto: Mikhail Pedan

Ljudinstallation: SOUNDS FICTION
en gestaltning i ljudvågor av Reading Music

Hur upplever vi en fysisk plats och hur kan vi förändra upplevelsen av den genom ljudfiktioner?
Vi undersöker tillsammans den brytpunkt där det immateriella griper in i det materiella.
Ett gestaltningsverk om att komponera, framföra och åhöra tillsammans i realtid. Poesin realiseras och ur det abstrakta uppstår något till synes konkret.

Under Artfest kan man också lyssna till enskilda verk av gruppens medlemmar i området, se utförligt program.

Om:
Reading Music är en plattform för samarbeten inom experimentell musik initierad 2021 av Lisa Ullén, Johan Arrias och Henrik Olsson. “Vi vill verka för samling och samverkan mellan kompositörer och improvisatörer med ett intresse för semi-komponerad musik och sceniskt framställning i syfte att provocera nya konstnärliga lösningar och tvär-estetiska möten. Vi hoppas på så vis också öka intresset för, och förståelsen av, samtida konstmusik.”

Visa alla