Nina Svensson — Stenbumblingar på högstubbar

Nina Svenssons intresse för stenbumblingar på högstubbar kommer genom ett långt, pågående konstprojekt kallat Vänskogar/Twinforest.

"Arbetet med Vänskogar har tagit mig till olika skogsskiften och människor som arbetar med skogsbruk i Norden", säger Nina som är initiativskapare till projektet.

–Mina arbetsmetoder bygger på att arbeta långsiktigt med närvaro till plats och ämne, skapa förtroende och utrymme för meningsfulla konstnärliga undersökningar som grundar sig på samarbete och samskapande processer med dem som plats och ämne berör.

En stenbumling balanserad på en högstubbe mitt på ett kalhygge eller stora stenar på varandra vid skogsväg är troligen någon maskinförare som vill visa att de är duktiga med plocken, men varför det gjordes och vem eller vilka som startade med signeringen är ett mysterium.

Liggande höna, “uppallad sten” en stor stenbumling uppallad med små stenar under sig, dessa uppallade stenar är fornminnen från främst bronsåldern och har använts som gränsmarkeringar och i magiska syften. Det finns än idag spännande gamla berättelser och traditioner kring liggande hönor.

Nina Svensson har kommit att möta många berättelser om stenbumlingar i skogslandskap av skogsägare, berättelser om stenbumlingar som gränsmarkeringar, vaktposter, styrkeprov, och symbol för ett samhällsbygge.

–Stenbumlingar i skogsmark har inspirerande poeter, filosofer, konstnärer, musiker och författare under alla tider så även jag.

Öppna dörrar, Nina Svensson

Om:
Nina Svensson är född i Sollefteå och uppväxt i Timrå. Hennes konstnärliga praktik gestaltar sig ofta i skulptur, objekt och installation och är oftast placerad utanför det traditionella konstrummet.

Visa alla