Blånagla — ett konstprojekt om dåtid, nutid och kroppens minnen

10-års jubilaren Blånagla firar med ny upplaga av ARTfest 3, 4 augusti 2024! Kulturevenemanget Blånagla ARTfest anordnas på den gamla dansbanan i Orrviken, vackert belägen på en udde vid havet utanför Husum. Program med musik, dans, performance.

Hur var det att arbeta i en pappersmassefabrik innan moderna verktyg och datastyrda processer tog över? Innan det gamla rensats ut? Då smutsen och de hårda arbetsvillkoren fortfarande var en verklighet för de som arbetade där. Vad sa man till varandra i den bullriga miljön? Hur rörde man sig? Vilka ord och uttryck dröjer sig kvar i minnet? Kommer kroppen fortfarande ihåg?

Det är frågor som undersökts i arbetet tillsammans med människor som tidigare arbetat i fabriken. En grupp som ofta lagt hela sitt yrkesliv vid samma maskin. Stolta över vad de bidragit med till samhället. I dessa möten har vi samlat rörelser som kroppen minns, ord och uttryck som användes, berättelser från en annan tid.

”Inge blånagla, oklädd idag”. Så sa man. För en riktig arbetare var int nån vekling, han had´ blånagla. Oavsett om han arbetade i koken eller om hon vek tvätt i den heta badavdelningen. Ett ordbruk präglat av knapphet då den bullriga miljön inte gav plats för långa utläggningar under arbetets gång.

Om detta vill vi berätta – i konst, musik, dans och film förmedla en känsla av hur det var en gång. Sedan starten under Kulturhuvudstadsåret 2014 har det resulterat i publika aktiviteter som en dansopera, ljusinstallation, film, text och en föreställning i Orrvikens danspalats.

Sedan 2020 har Blånagla ARTfest etablerats där konstnärer som på olika sätt förhåller sig till platsen; dansbanan, bruksorten Husum, arbete, skogen och trä som material, bjuds in att medverka med konst, musik, dans och performance.

Projektet drivs av konstnär och initiativtagare Helena Byström, koreograf Anna Källblad, kompositör Lisa Ullén och filmare Jenny Vinterqvist.

I samarbete med: med Grundsunda Framtidsgrupp, Örnsköldsviks kommun, Kulturhuvudstadsåret 2014, Grundsunda församling, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västernorrland, Riksteatern, Pappers avd 143 Husum, Husums S-förening och Föreningen Folkets Hus och Parker. Genomförs med stöd från Statens Kulturråd, Konstnärsnämnden.

Vägbeskrivning från Örnsköldsvik:
Kör E4 norrut, sväng av mot Banafjäl, därefter mot Aggesundet, följ sedan skyltning mot Orrviken.
Adress: Aggösundet 220, 896 91 Husum

Visa alla