Wander Wonder — Ett konstprojekt på vandringsleder och i omkringliggande landskap.

Sommaren 2023 öppnar konstprojektet längs vandringsleden 4 Berg, en ny stadsnära led i Örnsköldsvik med start på Varvsberget.

Visa alla