Triennalen återkommer 2025 — Häxprocesser

En anklagande jakt och politisk ideologi

Under juni till augusti 2025 återkommer konstfestivalen med utställningar och aktiviteter i hela länet. Varje triennal har en tematisk inriktning och den nya upplagan utgår från 1675 års häxprocesser i Ångermanland som var de värsta i Sveriges historia.

Open Call utkommer våren 2024.

Triennalen i Västernorrland startade 2022 som en utveckling av den tidigare Y-salongen.

Visa alla