Lena Stenberg

I alla tider har människor vandrat, bott och lämnat spår efter sig. Saker byggda av trä tar naturen hand om efter en tid, sedan finns nästan ingenting kvar.

Nomad, 2023

Lena Stenbergs konstverk Nomad är inspirerad av gamla samiska boplatsers torkställ. En tradition som används än i dag, om än inte i samma omfattning som förr.

”I verket Nomad vill jag ge en bild av vad som var ett viktigt element i boendet i en nomadiserande tillvaro. Torkställen användes för att hänga upp ting, vädra, torka sängkläder och kläder. Jag har alltid rört mig i naturen, arbetat och hjälpt till med renskötsel och delat den livsstil som det innebär med förflyttningar mellan vinterbete och sommarland. Som alla andra platser där människor befunnit sig genom tiderna är fjällen ett viktigt kulturlandskap som har många historier att berätta”, säger Stenberg.

De samiska miljöerna, kulturen och identiteten har alltid varit centrala i hennes konstnärskap i vilket hon undersöker hur miljö, natur och platsens karaktär präglar människans identitet och livsvillkor. Stenbergs konst har också gett uttryck för människans behov av skydd i tillvaron – mot både klimatet och annan yttre påverkan som exploatering av land.

Lena Stenberg, Nomad, 2023. Foto: Maria Mäki


Om konstnären
Lena Stenberg arbetar främst med tredimensionella verk, skulpturala objekt, installationer och fotografi. Hon arbetar ofta utifrån gamla dokument och fotografiska arkiv, alltid med koppling till den egna personliga historien som i det aktuella projektet Gränser som handlar om hur hennes förfäders renbetesmarker i Sápmi blev splittrade av tre nordiska nationsgränser. Sedan 1991 har hon deltagit i grupp-, separatutställningar, skulpturparker och land art-projekt på bland annat ArkDes, Samiskt senter för samtidskunst, Galleri Syster, Västerbottens museum, Ajtte museum, Gällivare musem, Tromsö kunstförening, Härnösands konsthall, Bodö kunstförening och många fler.

Lena Stenberg

Visa alla